DOS Vreeland
Welkom bij dé sportvereniging van Vreeland!

Inschrijven en over D.O.S Vreeland

Gymnastiek- en Sportvereniging DOS Vreeland is opgericht in 1952. Eerst als ontspanningsvereniging, DOS stond aanvankelijk voor Door Ontspanning Samen. Langzamerhand kreeg gymnastiek de overhand en sinds 1955 staat de naam voor Door Oefening Sterk.


Correspondentie adres
Sporthal Vreeland
Fetha 16, Vreeland

Bestuur

Richard van Monsjou en Cat Rose- Tran - voorzitters, Roos van Enter - Secretaris, Kay van der Kooi - penningmeester, Lisanne Zwinkels- van der Drift - algemeen lid, Nienke Lutgendorff - algemeen lid.

Inschrijven

Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier: klik hier.

Aanmelden voor een proefles? klik hier.

Bestuurslid of vrijwilliger?
Bestuur en activiteiten organiseren wordt bij DOS Vreeland gedaan door vrijwilligers. Je bent altijd welkom om te komen helpen. Kleine of grote klussen. Voor korte of lange tijd. Met meer handen wordt het vrijwilligerswerk ook makkelijker!
Interesse? Neem contact met ons op of mail info@dosvreeland.nl

Contributie
Daarnaast betaalt elk lid contributie. De hoogte verschilt per activiteit. De contributie wordt via een automatische incasso 2x per jaar geïnd. Het machtigingsformulier kunt u  vinden bij inschrijfformulier.

80 euro - Ouder en kind gym, kleutergym en turnen
110 euro - Freerun
55 euro - Badminton
105 euro - Zumba

Bondscontributie
DOS Vreeland is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Elk lid betaalt per jaar een bedrag (bondscontributie = verzekering), dat DOS weer afdraagt aan de KNGU.

In 2024 bedraagt de bondscontributie per jaar:
€27,60 voor leden t/m 15 jaar en
€34,00 voor leden vanaf 16 jaar.
De leden van Ouder & Kind gym, badminton, Zumba en Freerun betalen een aangepaste verzekering van € 6,- per jaar. Bij inschrijving betaalt u eenmalig €7,50 inschrijfgeld.

U-pas
DOS is deelnemer van de U-pas regeling. De U-pas is een gratis voordeelpas voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie.

 

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en uiterlijk een week voor het einde van een half jaar (vóór 1 januari of vóór 1 juli) via e-mail naar info@dosvreeland.nl of het contactformulier op de website.